Instrumenten en muziek

Instrumentenbouw en -restauratie, pianostemmen, orgelstemmen en componeren behoren tot onze muzikale specialisaties.

Een uniek vakgebied waarin ambacht en innovatie, techniek en gevoel, creatie en uitvoering uitstekend samengaan.

Hiervoor kunt u terecht bij Tuur.

Digitale dienstverlening en advies

Advies, ontwikkeling, coördinatie en realisatie op het gebied van:

Digitale dienstverlening, beheer en ontwikkeling websites, digitale toegankelijkheid, informatievoorziening, gegevensbescherming en privacy.

Hiervoor kunt u terecht bij Rinske.

Vormgeving en communicatie

Hoe vertaal je de kenmerken van een product of dienst naar een aansprekend beeld? Wij weten er wel raad mee! We ontwerpen logo's, huisstijlen en communicatiemiddelen.

We verzorgen voor u het complete traject, van concept tot en met realisatie.

Neem hiervoor contact op met Rinske.

Over Licenza

We verlenen diensten op het gebied van instrumenten en muziek, vormgeving en digitale ontwikkelingen.

Licenza is veelzijdig en creatief. Zelfstandig als het kan, een team als de opdracht daarom vraagt. We denken graag met u mee.

Met onze dienstverlening voorzien we in de wensen van zowel particuliere klanten als opdrachtgevers in de commerciële, publieke en non-profit sector.

Kenmerkend voor onze werkwijze:

 • Zorgvuldig
 • Betrokken
 • Efficiënt
 • Resultaatgericht

Contact

Privacy

Privacyverklaring Licenza

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we dat doen.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neemt u dan contact met ons op.

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Verwerken:

Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, valt onder verwerken. Bijvoorbeeld het opslaan, raadplegen, bijwerken of wijzigen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken alleen persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit zijn:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het maken van afspraken
 • Om goederen en/of diensten bij klanten te leveren
 • Facturering

op basis van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst van opdracht.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een wettelijke verplichting is bijvoorbeeld het bewaren van de administratie volgens de bewaartermijnen van de Belastingdienst (Belastingwet).

Eventuele ontvangers van de gegevens

Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, worden de gegevens gedeeld met anderen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt gebruikmaken van deze rechten door contact met ons op te nemen en een verzoek bij ons in te dienen. Als u bij ons zo'n verzoek doet, kunnen we u vragen om zich te identificeren. We willen zeker weten dat we gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.